KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší.
Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší
Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší. 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší

Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší / Hořice

Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší připomíná kamenosochařskou tradici zdejšího regionu. Dokumentuje období od staršího paleolitu až po středověk. Jsou zde zastoupeny především artefakty pocházející z lokalit východní části území okresu Jičín, s různými přesahy do ostatního území východních Čech.

Kamenosochařská tradice v Hořicích
Město Hořice a jeho blízké okolí je odedávna spjato s těžbou a zpracováním pískovce. Hořický pískovec byl využíván jako stavební a kamenosochařský materiál nejen ve zdejším regionu, ale našel své uplatnění i na nejvýznamnějších stavbách v Čechách i za hranicemi dnešní České republiky (např. při dostavbě a restaurátorských pracích na katedrále sv. Víta v Praze nebo chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře).

Přízemní výstavní prostor návštěvníkům přibližuje historii těžby pískovce ve zdejším regionu a jeho řemeslného zpracování. Součástí této expozice je i sekce věnovaná geologii a pravěkým kamenným nástrojům, neboť s trochou nadsázky lze tvůrce těchto pravěkých nástrojů pokládat za jakési „první kameníky“. Umění dávných kameníků a sochařů dokumentuje v této výstavní síni řada vystavených artefaktů z 16. až 19. století, které přímo souvisejí s Hořicemi a jejich nejbližším okolím.

Zatímco expozice v přízemí je věnována staršímu období, kdy kameníci, resp. kamenosochaři byli více řemeslníky než umělci a náleželi k cechovním organizacím, je expozice v prvním patře věnována už opravdovému umění. Tento výstavní prostor představuje díla umělců spjatých s Hořicemi. Vystaveny jsou zde především exponáty, jež byly v konečné podobě realizovány ve veřejném prostoru Hořic. Autoři těchto i dalších prezentovaných děl byli většinou nějak spojeni se zdejší kamenickou a sochařskou školou, ať už jako pedagogové, nebo jako absolventi. Vedle samotného estetického zážitku přináší tato expozice i poučení, např. formou názorné ukázky, jak pracuje reprodukční sochař, který přenáší podobu modelu do konečného materiálu.

V dalších prostorách budovy můžete zhlédnout restaurované obrazy a sochy z muzejního depozitáře.


Z historie muzea
Vznik Městského muzea v Hořicích se datuje do roku 1887, tehdy ovšem bylo známé jako Archeologický a muzejní spolek. Založila jej skupina milovníků starých památek, většinou z řad místní inteligence, která se rozhodla pracovat na sběru a studiu mnohých památkových předmětů, kterým často hrozilo zničení. V muzeu byly zpočátku soustřeďovány předměty získané darem od hořických domácností a později i památky darované Správou města, čímž nabylo muzeum, ač spolkové, do jisté míry charakteru muzea městského.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.